Voice Massage -hieronta

Koulu

Varaa aikasi tästä!

Purenta-alueen hoito


Osteopatia


Tmi Marjo Sirén


VOICE MASSAGE


Voice Massage on hengitykseen ja äänentuottoon sekä niihin läheisesti liittyvien lihasryhmien rentouttamista hieronnan avulla klassisen hieronnan otteilla. Hieronnan kohteena ovat keski- ja ylävartalon, niskan ja kaulan sekä pään ja kasvojen alueen lihakset. Myös purentalihakset ja kieli kuuluvat tarvittaessa käsiteltäviin lihaksiin. Lisänä voidaan käyttää hengitysharjoituksia. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset tasapainoiselle hengitykselle sekä puheen ja laulun tuotolle.


Voice Massage -hierontaa käytetään:
-  yleisenä rentoutumiskeinona
-  ääniammattilaisen äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä
-  puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona
-  puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen
-  purentalihasjännitys ja -kiputilojen poistamiseen
-  refluksitaudin lisähoitona kurkunpään ulkopuolisten lihasten ja    palleanseudun jännitysten poistamiseen
-  puutteellisen hengitysfunktion korjaamiseen (esim. astma ja    keuhkoahtauma)
-  hengittämisen, nielemisen ja puhumisen helpottamiseen (esim. Parkinson-    tauti ja ALS)
-  poistamaan lihasjännityksiä
-  urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi


Hierontakertoja tarvitaan yleensä 1-5, pitkälle edenneissä ääni- ja hengityselinvaivoissa tai esimerkiksi työuupumistilanteessa enemmän. Ennaltaehkäisevästi hoidoissa voi käydä myös esimerkiksi kerran kuussa. Hoidon kesto on noin 60 - 75 minuuttia.


Voice Massage on hierontahoito, jota voivat antaa ainoastaan koulutetut Voice Massage -hierojat. Se ei ole fysioterapiaa, luontais- tai vaihtoehtohoitoa. Hoidon yhteydessä ei käytetä laite- tai lämpöhoitoja. Voice Massage -hierontaan ei liity mitään filosofiaa.


Voice Massagesta hyötyviä ammattiryhmiä ovat mm. laulajat, lausuntataiteilijat, puhelunvälittäjät, opettajat, lastentarhanopettajat, kanttorit, papit, puhallinsoittajat, näyttelijät ja poliitikot. Myös toimistotyöntekijät saattavat saada apua voice massage-terapiasta kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainotilasta.


Voice Massagen kehitti kuopiolainen hieroja-lymfaterapeutti Leena Koskinen vuodesta 1984 lähtien pioneerityönä yhdessä lääketieteen ja äänialan erikoisasiantuntijoiden kanssa.

Takaisin ylös


PURENTA-ALUEEN HOITO


Nykyisin monet ihmiset kärsivät vaivoista, jotka aiheutuvat purentahäiriöistä. Liian suuresta työmäärästä, stressistä ja kiireestä aiheutuu leukojen jännittämistä ja hampaiden narskuttamista, niin yöllä kuin päivälläkin. Oireina saattaa olla mm. päänsärkyä, huimausta, tinnitusta, korvakipuja, kasvokipuja, hampaiden  aristusta, leukanivelen rahinaa, niska- ja hartiasärkyjä, palan tunnetta kurkussa, hengenahdistusta, käsien puutumista ja äänen väsymistä. Myös hampaat kuluvat ja saattavat halkeilla.

Purentalihasten käsittelyn lisäksi  purenta-alueen hoitoni sisältää muiden suoraan purentaan vaikuttavien lihasten ja kudosten hoitoa leukojen,  niskan ja kaulan alueella. Keho toimii kokonaisuutena ja joskus vaivan aiheuttaja voi olla kaukanakin oirealueesta. Tämän takia käyn purenta-alueen häiriöitä hoitaessani läpi muitakin kehon alueita, joiden hoito näyttää alkututkimuksen perusteella tärkeältä. Viime kädessä lopullinen hoito suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Takaisin ylös


NLP


”NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.


NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa - unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

- voi muuttaa omaa ajatteluaan

- luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys

- opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus

- hallitaan omia tunnetiloja

- muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi

- motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten

- tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan

- muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.”
(NLP Yhdistys)


Harjoituksia tehdään mielikuvien, kielen ja liikkeen avulla mm. esiintymisjännityksen helpottamiseksi sekä taitojen mallintamiseksi. Mallinnuksessa halutun taidon tietoinen ja ei-tietoinen rakenne avataan kysymyksillä ymmärrettäväksi, opittavaksi ja toistettavaksi. Näin voidaan ymmärtää, esim. mitä ihminen tekee onnistuessaan jossain asiassa todella hyvin. Silloin onnistuneen suorituksen voi toistaa aina uudelleen ja haluttaessa opettaa sen jollekulle toisellekin.

Takaisin ylös


OSTEOPATIA


Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa lähes kaikkia kehon ongelmia. Osteopatialla hoidetaan mm. selän, niskan ja raajojen kipuja, jännityksiä ja jäykkyyksiä, nivelongelmia, välilevyvaivoja, hermoston kiputiloja kuten iskias- tai rannekanava-oireyhtymää, liikunnallisia ongelmia, tapaturmien ja urheiluvammojen jälkitiloja, päänsärkyä, migreeniä, poskiontelotulehdusta, flunssaa (kuumeetonta), hengitystieongelmia ja astmaa, ryhtihäiriöitä, stressiä ja väsymystä, sekä raskauden aikaisia ja synnytyksen jälkeen ilmeneviä selkä- ym. ongelmia.

Osteopaattinen hoito sopii kaiken ikäisille, vastasyntyneestä vanhuksiin. Vauvoilla hoitoon tulon syitä ovat mm. refluksi, koliikki, unihäiriöt ja vaikea synnytys. Myös eläimiä, mm. koiria ja hevosia, hoidetaan osteopatialla.

Osteopaattinen hoito aloitetaan aina haastattelulla, jolla kartoitetaan asiakkaan tilanne päästä varpaisiin, muistellaan sairaudet, leikkaukset ja lääkitykset sekä elämän varrella sattuneet loukkaantumiset, koska jopa lapsuudenaikaisilla tapahtumilla voi olla vaikutusta nykyisiin oireisiin.

Alkuhaastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan ruumiinrakenteen, selkärangan liikkuvuuden, ryhdin sekä mahdolliset jännitystilat kehossa. Tutkimisen tuloksena tehdään hoitosuunnitelma jokaista hoitokertaa varten, sekä suunnitellaan hoidon tavoitteet pitkällä aikavälillä. Hoito on aina myös tutkimus, jolloin keho kertoo osteopaatille ongelmistaan. Asiakkaalle annetaan myös tarvittaessa ohjeita itsehoitoon kotona, sekä ohjataan kiinnittämään huomiota työasentoihin ja työpaikan ergonomiaan. Ennaltaehkäisevä hoito säästää kivuilta ja säryiltä.

Hoidon avulla pyritään vaikuttamaan ongelmiin siten, että kehon omat parannusmekanismit alkavat toimia. Hoito on kevyttä ja lähes kivutonta, koska klassisessa osteopatiassa ei käytetä ns. nopeita iskutekniikoita (HVT, High Velocity Thrust). Osteopaatti suorittaa käsittelyn ns. pitkän vivun tekniikalla, jossa käytetään raajan tai kehon painoa yhdistettynä erilaisiin liikkeisiin.

Osteopaattisen hoidon tavoitteena on palauttaa kehon normaali liikkuvuus, koordinaatio ja ryhti. Osteopatiassa katsotaan lantion olevan selkärangan perusta, aivan kuten rakennuksessa on kivijalka. Pienikin kallistuma tai kiertymä lantiossa aiheuttaa jännitteitä koko selkärangan alueelle häiriten kehon toimintaa ja siirtäen jännitystä luustolle, sidekudoksille ja lihaksille. Lopputuloksena on ryhtivirheitä sekä nivel- ja lihaskipuja, koska lihakset yrittävät korjata virheellistä asentoa. Ne joutuvat työskentelemään jatkuvasti liikaa ja väsyvät yrittäessään ylläpitää kehon pystyasentoa. Tästä syystä lantion asennon korjaaminen on erittäin tärkeää monissa kehon ongelmissa.

Kipu on oire, joka kertoo häiriötilan olemassaolosta. Pitkittyneet oireet ovat jo hätähuuto kehossa, ja jos niitä yritetään tukahduttaa särky- ja kipulääkityksen avulla, ne vain painuvat syvemmälle ja muuntuvat pahemmiksi ja vakavammiksi vaivoiksi. Kivun syy on lähes aina kehossa muualla kuin missä se tuntuu. Tästä syystä on aina tärkeää hoitaa keho kokonaisuudessaan, eikä vain oireilevaa aluetta. Paraneminen on kehon itsesäätelymekanismin ominaisuus. Osteopaatti vain poistaa esteet ja antaa tälle mekanismille mahdollisuuden toimia. (Perustuu Suomen Osteopaattiliitto Ry:n tekstiin)

Takaisin ylös


Marjo Sirén, Osteopatiakeskus ILO, Annankatu 25, 5. krs, 00100 Helsinki, puh. 050 569 6398,                  Itä-Helsingin Osteopatia, Kastelholmantie 4 A 33, 9. krs, 00900 Helsinki


Voice Massage

Purenta-alueen hoito

Osteopatia

NLP