Voice Massage -hieronta

Koulu





Varaa aikasi tästä!

Purenta-alueen hoito


Osteopatia


Tmi Marjo Sirén


VOICE MASSAGE


Voice Massage on hengitykseen ja äänentuottoon sekä niihin läheisesti liittyvien lihasryhmien rentouttamista hieronnan avulla klassisen hieronnan otteilla. Hieronnan kohteena ovat keski- ja ylävartalon, niskan ja kaulan sekä pään ja kasvojen alueen lihakset. Myös purentalihakset ja kieli kuuluvat tarvittaessa käsiteltäviin lihaksiin. Lisänä käytetään hengitysharjoituksia. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset tasapainoiselle hengitykselle sekä puheen ja laulun tuotolle.


Voice Massage -hierontaa käytetään:
-  yleisenä rentoutumiskeinona
-  ääniammattilaisen äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä
-  puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona
-  puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen
-  purentalihasjännitys ja -kiputilojen poistamiseen
-  refluksitaudin lisähoitona kurkunpään ulkopuolisten lihasten ja    palleanseudun jännitysten poistamiseen
-  puutteellisen hengitysfunktion korjaamiseen (esim. astma ja    keuhkoahtauma)
-  hengittämisen, nielemisen ja puhumisen helpottamiseen (esim. Parkinson-    tauti ja ALS)
-  poistamaan lihasjännityksiä
-  urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi


Hierontakertoja tarvitaan yleensä 1-5, pitkälle edenneissä ääni- ja hengityselinvaivoissa tai esimerkiksi työuupumistilanteessa enemmän. Hoidon kesto on noin 60 - 75 minuuttia.


Voice Massage on hierontahoito, jota voivat antaa ainoastaan koulutetut Voice Massage -hierojat. Se ei ole fysioterapiaa, luontais- tai vaihtoehtohoitoa. Hoidon yhteydessä ei käytetä laite- tai lämpöhoitoja. Voice Massage -hierontaan ei liity mitään filosofiaa.


Voice Massagesta hyötyviä ammattiryhmiä ovat mm. laulajat, lausuntataiteilijat, puhelunvälittäjät, opettajat, lastentarhanopettajat, kanttorit, papit, puhallinsoittajat, näyttelijät ja poliitikot. Myös toimistotyöntekijät saattavat saada apua voice massage-terapiasta kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainotilasta.


Voice Massagen on kehittänyt kuopiolainen hieroja-lymfaterapeutti Leena Koskinen vuodesta 1984 lähtien pioneerityönä yhdessä lääketieteen ja äänialan erikoisasiantuntijoiden kanssa.

Takaisin ylös


PURENTA-ALUEEN HOITO


Nykyisin monet ihmiset kärsivät vaivoista, jotka aiheutuvat purentahäiriöistä. Liian suuresta työmäärästä, stressistä ja kiireestä aiheutuu leukojen jännittämistä ja hampaiden narskuttamista, niin yöllä kuin päivälläkin. Oireina saattaa olla mm. päänsärkyä, huimausta, tinnitusta, korvakipuja, kasvokipuja, hampaiden  aristusta, leukanivelen rahinaa, niska- ja hartiasärkyjä, palan tunnetta kurkussa, hengenahdistusta, käsien puutumista ja äänen väsymistä. Myös hampaat kuluvat ja saattavat halkeilla.

Purentalihasten käsittelyn lisäksi  purenta-alueen hoitoni sisältää muiden suoraan purentaan vaikuttavien lihasten ja kudosten hoitoa leukojen,  niskan ja kaulan alueella. Keho toimii kokonaisuutena ja joskus vaivan aiheuttaja voi olla kaukanakin oirealueesta. Tämän takia käyn purenta-alueen häiriöitä hoitaessani läpi muitakin kehon alueita, joiden hoito näyttää alkututkimuksen perusteella tärkeältä. Viime kädessä lopullinen hoito suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Takaisin ylös


NLP


”NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.


NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa - unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

- voi muuttaa omaa ajatteluaan

- luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys

- opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus

- hallitaan omia tunnetiloja

- muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi

- motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten

- tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan

- muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.”
(NLP Yhdistys)


Harjoituksia tehdään mielikuvien, kielen ja liikkeen avulla. Ohjaan harjoituksia mm. esiintymisjännityksen helpottamiseksi. Teen myös taitojen mallituksia. Siinä haluamasi taidon tietoinen ja ei-tietoinen  rakenne avataan kysymyksillä ymmärrettäväksi, opittavaksi ja toistettavaksi. Näin voit ymmärtää, esim. mitä teet onnistuessasi jossain asiassa todella hyvin, toistaa onnistuneen suorituksen aina uudelleen ja halutessasi opettaa sen jollekulle toisellekin. Tässä vain pari esimerkkiä monista NLP-harjoituksista. Tervetuloa tutustumaan itseesi paremmin!

Takaisin ylös


OSTEOPATIA


Osteopatia ei ole vaihtoehtohoitoa, vaan lääketiedettä täydentävää hoitoa. Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa lähes kaikkia kehon ongelmia. Osteopatialla hoidetaan mm. selän, niskan ja raajojen kipuja, jännityksiä ja jäykkyyksiä, nivelongelmia, välilevyvaivoja, hermoston kiputiloja kuten iskias- tai rannekanava-oireyhtymää, liikunnallisia ongelmia, tapaturmien ja urheiluvammojen jälkitiloja, päänsärkyä, migreeniä, poskiontelotulehdusta, flunssaa (kuumeetonta), hengitystieongelmia ja astmaa, ryhtihäiriöitä, stressiä ja väsymystä, sekä raskauden aikaisia ja synnytyksen jälkeen ilmeneviä selkä- ym. ongelmia.

Osteopaattinen hoito sopii kaiken ikäisille, vastasyntyneestä vanhuksiin. Vauvoilla hoitoon tulon syitä ovat mm. refluksi, koliikki, unihäiriöt ja vaikea synnytys. Myös eläimiä, mm. koiria ja hevosia, hoidetaan osteopatialla.

Osteopaattinen hoito aloitetaan aina haastattelulla, jolla kartoitetaan asiakkaan tilanne päästä varpaisiin, muistellaan sairaudet, leikkaukset ja lääkitykset sekä elämän varrella sattuneet loukkaantumiset, koska jopa lapsuudenaikaisilla tapahtumilla voi olla vaikutusta nykyisiin oireisiin.

Alkuhaastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan ruumiinrakenteen, selkärangan liikkuvuuden, ryhdin sekä mahdolliset jännitystilat kehossa. Tutkimisen tuloksena tehdään hoitosuunnitelma jokaista hoitokertaa varten, sekä suunnitellaan hoidon tavoitteet pitkällä aikavälillä. Hoito on aina myös tutkimus, jolloin keho kertoo osteopaatille ongelmistaan. Asiakkaalle annetaan myös tarvittaessa ohjeita itsehoitoon kotona, sekä ohjataan kiinnittämään huomiota työasentoihin ja työpaikan ergonomiaan. Ennaltaehkäisevä hoito säästää kivuilta ja säryiltä.

Hoidon avulla pyritään vaikuttamaan ongelmiin siten, että kehon omat parannusmekanismit alkavat toimia. Hoito on kevyttä ja lähes kivutonta, koska klassisessa osteopatiassa ei käytetä ns. nopeita iskutekniikoita (HVT, High Velocity Thrust). Osteopaatti suorittaa käsittelyn ns. pitkän vivun tekniikalla, jossa käytetään raajan tai kehon painoa yhdistettynä erilaisiin liikkeisiin.

Osteopaattisen hoidon tavoitteena on palauttaa kehon normaali liikkuvuus, koordinaatio ja ryhti. Osteopatiassa katsotaan lantion olevan selkärangan perusta, aivan kuten rakennuksessa on kivijalka. Pienikin kallistuma tai kiertymä lantiossa aiheuttaa jännitteitä koko selkärangan alueelle häiriten kehon toimintaa ja siirtäen jännitystä luustolle, sidekudoksille ja lihaksille. Lopputuloksena on ryhtivirheitä sekä nivel- ja lihaskipuja, koska lihakset yrittävät korjata virheellistä asentoa. Ne joutuvat työskentelemään jatkuvasti liikaa ja väsyvät yrittäessään ylläpitää kehon pystyasentoa. Tästä syystä lantion asennon korjaaminen on erittäin tärkeää monissa kehon ongelmissa.

Kipu on oire, joka kertoo häiriötilan olemassaolosta. Pitkittyneet oireet ovat jo hätähuuto kehossa, ja jos niitä yritetään tukahduttaa särky- ja kipulääkityksen avulla, ne vain painuvat syvemmälle ja muuntuvat pahemmiksi ja vakavammiksi vaivoiksi. Kivun syy on lähes aina kehossa muualla kuin missä se tuntuu. Tästä syystä on aina tärkeää hoitaa keho kokonaisuudessaan, eikä vain oireilevaa aluetta. Paraneminen on kehon itsesäätelymekanismin ominaisuus. Osteopaatti vain poistaa esteet ja antaa tälle mekanismille mahdollisuuden toimia. (Perustuu Suomen Osteopaattiliitto Ry:n tekstiin)

AKUUTTI HOITO

Tavallisista kokonaisuutta hoitavista osteopaattisista hoidoista poiketen akuuteissa tapauksissa hoito on lyhyt, oireenmukainen ja keskittyy pelkästään kyseessä olevan kivun vähentämiseen. Akuuteiksi luetaan pääsääntöisesti alle kaksi viikkoa sitten alkaneet vaivat. Akuuttihoitoa vaativia vaivoja ovat esimerkiksi flunssa, ns. noidannuoli, kova päänsärky, leukakivut jne.

Takaisin ylös



Voice Massage

Purenta-alueen hoito

Osteopatia

Osteopatiaa koirille

NLP

OSTEOPATIAA KOIRILLE


Syitä tuoda koira osteopaattiseen käsittelyyn:


- koira on aktiivinen työ- tai harrastuskoira

- haluat ennaltaehkäistä vaivoja tai niiden pahenemista

- koira liikkuu jäykästi, ontuu tai on haluton liikkumaan

- epäilet koiralla olevan kipuja

- koira kieltäytyy hyppäämästä tai nousemasta/laskeutumasta portaita

- koira näyttää vinolta tai toispuoleiselta tai sen liike ei ole symmetristä

- koira makaa aina vain toisella kyljellään

- koiran selkä on köyryssä ja se laahaa jalkojaan

- koiralla on käytöshäiriöitä tai sen käytös on muuttunut jollain tavalla

- koiralla on selittämättömiä epämääräisiä ongelmia

- koiralla on tiineys- tai raskausajan ongelmia

- koiralla on nivelrikkoa

- koira on stressaantunut

- koiralla on jokin uusiutuva vaiva

- koira nuolee jatkuvasti tassujaan, läähättää tai juo runsaasti

- koira ei venyttele enää tai venyttelee jatkuvasti lievittääkseen kipua

Osteopaattinen hoito perustuu perusteelliseen anatomian ja fysiologian tuntemukseen. Hoito tehdään manuaalisesti eli käsin. Hoito-otteet ovat lempeät, mutta tehokkaat. Tutkimisella ja hoidolla pyritään löytämään vaivan syy, eikä hoitamaan vain oiretta. Osteopatialla käsitellään kehon eri kudoksia: luita, lihaksia, niveliä, nivelsiteitä ja muita sidekudoksia. Hoito parantaa koiran hermoston, verenkierron ja muun nestekierron toimintaa ja palauttaa nivelten liikkuvuutta ja toimintaa lähemmäs normaalia poistamalla kireyksiä. Osteopaattisessa hoidossa koiraa käsitellään kokonaisuutena, sillä yhden kehon osan virheellinen toiminta vaikuttaa koko kehon toimintaan, tasapainoon ja hyvinvointiin. Esimerkiksi kipeä varvas vaikuttaa askellukseen ja sitä kautta koko jalan ja vähitellen koko kehon liikkeeseen.


Hoito alkaa omistajan haastattelulla, jossa käydään läpi koiran elämä syntymästä tähän päivään, mm. loukkaantumiset, tippumiset, törmäämiset, kaatumiset, sairaudet, leikkaukset, lääkitykset jne. Koiran asento, kehon kieli, ryhti, ulkoinen olemus ja liikkuminen tutkitaan. Keho, sen kudokset ja toiminnot kertovat vaivasta oman tarinansa. Koira on koko hoidon ajan omistajansa kontrollin alaisena. Koiraa voidaan hoitaa, vaikka se olisi arka tai agressiivinen. Tarvittaessa voidaan käyttää pehmeää kuonokoppaa, joka myös rauhoittaa koiraa. Koiran agressiivisuudesta tulee ilmoittaa jo hoitoaikaa varattaessa. Hoidosta tehdään koiralle mahdollisimman miellyttävä ja se voidaan tehdä seisten, istuen tai makuulla, koirasta riippuen.


Tarvittavien käyntikertojen määrä vaihtelee. Akuutissa vaivassa jo yksikin hoito yleensä helpottaa koiran oloa. Akuutit traumat on parasta hoitaa mahdollisimman pian, etteivät ne aiheuttaisi lisävaivoja kehon kompensoinnin seurauksena, eivätkä kroonistuisi. Pitempään jatkuneen vaivan kanssa voidaan tarvita pitempi hoitojakso toimintojen saattamiseksi normaaleiksi. Kroonistuneen kivun merkkejä voivat olla esimerkiksi alisuorittaminen, käytösmuutokset ja iho-ongelmat, ruuansulatusvaivat, rapsuttelu ja toistuvat korvatulehdukset. Krooninen kipu on myös hyvin uuvuttavaa ja kuluttavaa ja altistaa koiran stressille, alentaa elinvoimaa ja ajan kanssa voi johtaa syvempiin sairaustiloihin. Säännöllisellä hoidolla voidaan myös ennaltaehkäistä toiminnallisia häiriöitä ja välttää jo alkaneiden oireiden paheneminen. Ennaltaehkäisevässä hoidossa löytyvät myös mahdolliset piilevät vaivat ajoissa. Leikkauksen jälkeen mahdollisimman pian tehty hoito parantaa leikkauksesta toipumista. Tarvittaessa koiran omistajaa ohjeistetaan viemään koira eläinlääkärille.


Kaiken ikäisiä koiria voidaan hoitaa. Pennuilla hoidettavia vaivoja ovat esimerkiksi vatsavaivat, kouristukset ja nielemis- tai imemisongelmat sekä

kasvuhäiriöt. Pentuiässä tapahtuneet pienetkin onnettomuudet voivat häiritä tervettä kasvua. Voimakas trauma, isku tai tärähdys, voi muuttaa esimerkiksi lantion asentoa, mikä muuttaa lonkkanivelten asentoa ja tämä taas voi häiritä nivelten normaalia kehitystä.


Vanhalla koiralla osteopaattinen hoito palauttaa nivelten liikeratoja normaalimpaan suuntaan. Koiran kehon ollessa mahdollisimman hyvässä asennossa vääränlainen kuormitus vähenee ja kivut lievittyvät. Selkärangan ja nivelten pysyviä muutoksia ei voida täysin parantaa, mutta säännöllinen hoito vähentää kipuja ja helpottaa liikkumista. Osteopatia auttaa myös tilanteissa, joissa koira ei siedä pitkiä kipulääkekuureja.

Ennen hoitoa koira on hyvä käyttää tarpeillaan. Älä syötä koiraa juuri ennen hoitoa. Koko hoitotapahtumalle varataan aikaa tunti. Varsinaisen hoidon keston määrää kuitenkin koira, ei kello.

Takaisin ylös

Marjo Sirén, Osteopatiakeskus ILO, Annankatu 25, 5. krs, 00100 Helsinki, puh. 050 569 6398